Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

18 december 2016

Hedwigepolder, artikel 7:377 BW (pachtontbinding wegens bestemming niet-landbouwkundig doel)

8 augustus 2015

Wijziging agrarische doeleinden naar natuurgebied

Categorieën

Type