Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

30 januari 2021

Planvergelijking: niet gebruikte vrijstelling

29 oktober 2020

Taxateur planschade hoeft referenties niet intern te bezichtigen

3 mei 2019

NMR van (slechts) 2% onvoldoende gemotiveerd

3 mei 2019

Planschadetaxateur: komt van ver en is niet in het te taxeren huis geweest

3 mei 2019

Onvoldoende nauwe verwevenheid drie planologische maatregelen: 3 x NMR

Categorieën

Type