Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

5 maart 2023

Einde pacht voor eigen gebruik

29 september 2022

Opzegging huur bedrijfsruimte ex art. 7:297 BW

8 augustus 2021

Eigen gebruik door verpachter

16 mei 2020

Gemeente zegt huur snackbar op: (enkel) verhuis- en inrichtingskosten.

24 april 2020

Huuropzegging Art. 7:296 lid 1 sub b BW: dringend eigen gebruik c.q. renovatie

6 september 2019

Opzegging huur (van bedrijfsruimte)

17 februari 2018

Beëindiging huur bedrijfsruimte

7 mei 2017

Huurbeëindiging bedrijfsruimte bij dringend eigen gebruik gemeente. 7:309 BW

Categorieën

Type