Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

3 juli 2020

A-G: artikel 26 Wvg niet in strijd met EVRM

19 juni 2020

Windturbine: inbreuk op eigendomsrecht bij overdraai

15 mei 2016

Einde erfpacht

30 mei 2015

Artikel 6 EVRM, overschrijding redelijke termijn (planschade)

20 september 2014

Aanwijzing gronden als “vrijwaringszone-bodembewerking” is onteigening?

Categorieën