Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

9 maart 2023

Gemist voordeel, planschade

18 september 2022

Bouwgrondexploitatie door gemeenten

13 augustus 2022

Exploitatieplan Centrum Den Hoorn 2020

18 december 2021

Werkelijke waarde recht van opstal

23 juli 2021

Vordering inzage stukken pachter afgewezen

14 mei 2021

NNN: belemmering exploitatie melkveebedrijf

7 mei 2021

Begroting schade door schending voorkeursrecht huurder bedrijfsruimte

16 april 2021

Inkomensschade bij nog niet aangevangen exploitatie

15 januari 2021

Overdrachtsbelasting: deel landbouwvrijstelling en rest 2%

29 oktober 2020

Geen bedrijfsmatige landbouw, geen vrijstelling WOZ

19 juni 2020

Minder agrarische bouwmogelijkheden nieuwe bestemmingsplan

6 maart 2020

Bosbouwvrijstelling BBV

Categorieën