Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

13 augustus 2022

Exploitatieplan Centrum Den Hoorn 2020

7 augustus 2022

Schadeloosstelling onteigening tbv ziekenhuis Doetinchem

26 februari 2022

Ruwe bouwgrond Terneuzen

23 mei 2020

Exploitatieplan: negatief resultaat en financiële uitvoerbaarheid

22 november 2019

Peildatum taxatierapport inbrengwaarde

20 augustus 2019

Inbrengwaarde: hier niet onteigeningsbasis en niet vergelijkingsmethode

28 juni 2019

Cassatieberoep (tevergeefs) tegen onteigening met beroep op exploitatieplan

11 juni 2019

Cassatie tegen onteigening, beroep op exploitatieplan. Conclusie A-G

17 maart 2019

Inbrengwaarden: niet oude taxatie “opplussen” met rente, nu er is bijgebouwd

17 maart 2019

Exploitatieplan: rekening houden met sloopkosten bij waarde huidige gebruik

17 maart 2019

Herziening exploitatieplan; formele aspecten

8 december 2018

Exploitatieplan: de beoordeling van profijt, proportionaliteit en toerekenbaarh

Categorieën