Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

2 januari 2022

Maximalisatie en monumentale status

10 september 2021

Planschade vanwege uitbreiding woonwijk

5 september 2020

Uitzichtbeperking door nieuwe dijk, maar geen schadevergoeding

6 oktober 2019

Maximale invulling: met sleufsilo’s in oude plan

4 april 2019

Stelling dat waardevermindering in verhouding tot andere situaties te laag getaxeerd is

18 november 2018

Planschadeclaim combinatie-hoogspanningslijn: gezondheidsrisico’s niet uitgesloten

21 september 2018

NMR 3,5% inbreidingslocatie

13 juli 2018

Vervolg Buitenring Parkstad: opheffen schorsing, erfdienstbaarheid van uitzicht

30 juni 2018

Perikelen bij onteigening en daarna bij wegaanleg.

29 oktober 2017

Nogmaals: schadefactoren bij planschade

29 juli 2017

Windmolens: weegfactoren schadebeoordeling

2 april 2016

Nog eens de onderdelen planologisch nadeel

Categorieën