Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

27 november 2020

Complexafbakening + (geen) aftrek op complexwaarde voor bestaande wegen/ waterlopen

15 februari 2020

Werkelijke waarde, waardevermindering overblijvende, inkomensschade en procesrecht (Conclusie A-G)

10 januari 2020

Onteigening (door provincie Groningen) EHS Paterswoldsemeer; art. 17 Ow

3 februari 2018

Wel of geen vergoeding (werkelijke) waarde voor onteigend pachtrecht?

3 februari 2018

Schadebeperkend aanbod: bereikbaarheid overblijvende pachtperceel

24 december 2017

Onteigeningsvonnissen rechtbank Overijssel nu gepubliceerd

1 december 2017

Onteigening N340 Overijssel: onbebouwd gedeelte van een bedrijfsobject

24 november 2017

Onteigening voor N340 Provincie Overijssel

Categorieën