Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

27 januari 2023

Staat onteigent zichzelf vanwege geclaimde verjaring

23 december 2022

Vervroegde onteigening ViA15, onaanvaardbaar lange procedure?

15 oktober 2022

Erfdienstbaarheid van weg / verzwaring

18 maart 2022

Onteigeningsprocedure kan lang duren

5 maart 2022

Belanghebbende planschade

15 januari 2022

Handelsnaam (onteigenings)advocaten

18 december 2021

Werkelijke waarde recht van opstal

7 november 2021

Artikel 7:350 en 7:373 BW (pacht)

17 september 2021

Ministerie sluit deal met 6 stoppers voor doortrekken A15

2 april 2021

Teruglevering onteigende met recht van opstal voor tunnel

11 december 2020

Koopoptie of recht van eerste koop

24 oktober 2020

Schade door gaswinning

Categorieën