Taxatieverschillen glastuinbouwbedrijf: belendingen van agrarisch naar wonen

Gemeentelijk taxateur 1: tegemoetkoming € 1.625.000

Gemeentelijk taxateur 2: geen waardedaling

Stelling gemeente: schade anderszins verzekerd door nieuwe bestemming van het perceel naar “Agrarisch – Glastuinbouw”

ABRS op basis van taxatie StAB: Het door Reho en Gerla gestelde planologisch nadeel is daardoor gecompenseerd door in het herziene bestemmingsplan de bestemming “Agrarisch – Glastuinbouw” te herstellen.

ABRS 04-03/20 inzake Zuidplas (ECLI:NL:RVS:2020:667)

Noot: Bredero wist het al “Het kan verkeren”.