Toetsing taxatie nadeelcompensatie

De enkele stelling van [appellant] dat Van Hoogmoed niet zou beschikken over ‘kennis, ervaring en intuïtie’ is onvoldoende voor het oordeel dat de minister het advies niet aan zijn besluitvorming ten grondslag mocht leggen. Van Hoogmoed is onder meer ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en heeft als lid van de onafhankelijke commissie specifieke deskundigheid op het gebied van het vaststellen van de waardevermindering van de onroerende zaak. Het betoog dat Van Hoogmoed onvoldoende kennis heeft van de lokale markt, treft evenmin doel. De adviescommissie heeft toegelicht dat Van Hoogmoed zich in alle lokale transacties heeft verdiept en daarmee een goed inzicht heeft gekregen in de werking van de lokale woningmarkt.

ABRS 08-06/22 inzake Minister I&W (ECLI:NL:RVS:2022:1600)

Noot 1: Sjoerd van Hoogmoed was als taxateur lid van de onafhankelijke schadecommissie in deze zaak.

Noot 2: Appellant overlegt een veelheid aan andere taxatierapporten, maar alle met een ander doel en een andere peildatum dan het verzoek om nadeelcompensatie. De Afdeling bespreekt deze taxaties voor haar doen vrij uitgebreid in de uitspraak.