Veel gemeenten willen komende jaren grond kopen

64% van de gemeenten wil in de komende twee jaar grond aankopen. Dit blijkt uit de Benchmark Gemeentelijke Grondprijzen 2019-2020 van ruimtelijk-economisch adviesbureau Stec Groep. Bijna 40% van de gemeenten werkte mee aan het onderzoek. Uit de benchmark blijkt verder dat de gemeentelijke grondprijzen voor zowel woningbouw als bedrijventerreinen in 2019 stegen en in 2020 verder zullen stijgen. Dit ondanks dat de prijzen in de bouw(sector) ook flink stegen.

Persbericht Stec Groep, 11-12/19