Veel potentie om aan de rand van stad en dorp een straatje bij te bouwen

Kleinschalig bouwen aan randen van steden en dorpen kan flink bijdragen aan het realiseren van de woningbouwopgave. EIB onderzocht in opdracht van het ministerie van BZK/VRO, de potentie van het bouwen aan de randen van steden en dorpen, het zogenaamde ‘straatje erbij’. Bij deze theoretische verkenning is gekeken naar Noord Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Uit het eerste onderzoek blijkt dat dat de optelsom van mogelijke kleine projecten aan de randen van steden en dorpen veel potentie biedt.

Rijksoverheid 13-10/23