Sjoerd van Hoogmoed docent Scobe

Sjoerd van Hoogmoed geeft op 16 september 2021 het cursusonderdeel Onteigening, planschade en nadeelcompensatie aan studenten ‘Planeconomie en Vastgoedrecht’ bij opleidingsinstituut Scobe in Gouda.

Voor meer informatie zie de site van Scobe.