Verhuiskostenregeling bij renovatie gehuurde woning

De verhuis- en inrichtingskostenvergoeding van artikel 7:220 lid 5 en 6 BW is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het verhuizen van de inboedel naar een (tijdelijke) woning, het inrichten van die woning, en het weer terugverhuizen van de inboedel na de renovatie en het herinrichten van de gerenoveerde woning (Tweede Kamer 2002-2003, 28 600 XI, nr. 35 en Tweede Kamer 2007-2008, 31 528, nr. 3). Wanneer er geen verhuizing (inclusief inboedel) heeft plaatsgevonden, maar alleen een verplaatsing naar een wisselwoning, waarbij enkele zaken zijn meegenomen, is de verhuiskostenregeling in principe niet aan de orde.

Rechtbank Midden-Nederland 16-10/19 inzake stichting Portaal (ECLI:NL:RBMNE:2019:6466)