Verweer tegen onteigening afgewezen

Verweer 1: niet provincie maar gemeente had moeten onteigenen. Rechtbank verwerpt dit verweer met beroep op het betreffende KB (provincie heeft hier leidende rol qua financiering, planvorming, realisatie, grondverwerving.

Verweer 2 ad verplaatsen gronddepot en verweer dat onteigend wordt voor een werk dat planologisch niet geborgd is (nieuwe bestemmingsplan voorziet in vervangende locatie gronddepot, maar het oude kan op basis van overgangsrecht gebruikt blijven worden). Rechtbank: dit verplaatsen van gronddepot is niet het werk waarvoor onteigend wordt.

Verweer 3: onvoldoende minnelijk overleg: wijst rechtbank af.

Rechtbank Noord-Nederland 15-11/23; (nog) niet gepubliceerd.

Noot 1: rechtbank toetst het KB marginaal, overeenkomstig vaste jurisprudentie, waaronder HR 05-01/18 (ECLI:NL:HR:2018:7).

Noot 2: Ad verweer 1: zie ook KB van 8 juli 2011, nr. 11.001685 Emmen of provincie Drenthe.

Noot 3: in deze zaak hadden rechtbankdeskundigen, waaronder René van Hoogmoed, al een voorlopig oordeel uitgebracht.