Verweer tegen onteigening binnenstedelijke ontwikkeling

Vonnis rechtbank Noord-Holland 18-01/23 (nog) niet gepubliceerd.

Al de verweren tegen de gevorderde onteigening verworpen; dat geldt voor:

  • bestemmingsplan zou vastgesteld zijn in strijd met de wet – Rb: inmiddels onherroepelijk
  • gemeente onteigent maar levert door aan marktpartij: in verlengde van het KB overweegt Rb: gebruikelijk bij gebiedsontwikkelingen.
  • onteigeningswet biedt onvoldoende rechtsbescherming: Rb verwijst naar HR 01-07/22 (ECLI:NL:HR:2022:981).
  • noodzaak ontbreekt vanwege gewijzigde omstandigheden zoals hoger geworden ontwikkelingskosten: Rb niet gebleken dat realisatie bestemmingsplan in gedrang komt.
  • beroep op zelfrealisatie: Rb daartoe beschikt de onteigende over onvoldoende grond.

Noot: René van Hoogmoed is hier één van de rechtbankdeskundigen.