Vonnis schadevergoeding 15-04/20 Hedwigepolder Rb. Zeeland-West-Brabant

Eliminatie (wel overheidswerk); complex-afbakening

Verwachtingswaarde

Verpachte waarde

Onwinbare bodembestanddelen. Hier speelt (rente van) dat kapitaal geen rol bij verdere schade taxatie.

Geen aftrek op landbouwkundige waarde vanwege het winnen van bodembestanddelen.

Hoogte deskundigenkosten artikel 50 Ow; sterk gematigd.

Vonnis is (nog) niet gepubliceerd.

Noot: René van Hoogmoed is goed bekend met deze onteigening. Hij is als rechtbankdeskundige benoemd na het overlijden van de eerdere benoemde deskundige Albert Schimmel.