Vordering tot ontbinding wegens tekortkoming; geen bedrijfsmatige landbouw.

Hof overweegt dat de kweek van bomen en heesters agrarisch gebruik van de grond (tuinbouw) betreft, maar dit gebruik strekt niet (overwegend) ten behoeve van een agrarische onderneming.

Een hoveniersbedrijf is geen landbouwbedrijf. Daarmee kwalificeert de rechtsverhouding tussen partijen onder het nieuwe recht niet als een pachtovereenkomst maar als huur. Het hof verklaart zich onbevoegd en verwijst de zaak naar de bevoegde kantonrechter.

Hof Arnhem-Leeuwarden 29-11/16 inzake Valkenburg aan de Geul (ECLI:NL:GHARL:2016:9551).