Waardering grasland als potentiele tuin voor derden

Grasland met aanmerkelijk lage ligging ten opzichte van twee tuinen van derden. Gewaardeerd als potentiële tuingrond, waaraan de lage ligging niet in de weg staat.

Vonnis rechtbank Gelderland 08-01/20 (nog niet gepubliceerd) inzake PIP N317 rotonde