Waardevermindering woning bij afrit A16: NMR

Artikel 2 lid 1 Tracéwet: regels planschade van toepassing.

Advies: Aldus 3% NMR.

ABRS: zie de uitspraak van de Afdeling van 3 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2402) onder 7.15. Onvoldoende gemotiveerd 3% in plaats van volgens die uitspraak in aanmerking komende 2%; de nieuwe afrit van de A16 bij de Terbregseweg paste niet in het ruimtelijke beleid. Verder heeft de minister zich niet op het standpunt gesteld dat de planologische ontwikkeling naar haar aard en omvang in het geheel binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving paste.

ABRS 16-02/22 inzake A16 (ECLI:NL:RVS:2022:487)