Wet van het afnemende grensnut c.q. afnemende opbrengst

De woning heeft een grotere inhoud dan de vergelijkingsobjecten. Er vindt ter correctie een aftrek plaats van € 0,50 per m3 verschil in inhoud tussen de woning en de vergelijkingsobjecten.

Anders dan eiser heeft gesteld heeft verweerder gelet op de verschillen in grootte van elk van de opstallen en op de gehanteerde waarden per kubieke meter wel degelijk rekening gehouden met de zogenoemde wet van afnemende meeropbrengst.

Gerechtshof Amsterdam 23-12/21 (ECLI:NL:GHAMS:2021:4279)